HUKUKSUZ KARARLARA İMZA ATAN HAKİM VE SAVCI İSİMLERİ CBJ-HAAK TARAFINDAN TESPİT EDİLİYOR

HUKUKSUZ KARARLARA İMZA ATAN HAKİM VE SAVCI İSİMLERİ CBJ-HAAK TARAFINDAN TESPİT EDİLİYOR

Almanya Köln merkezli olarak kurulan ve temel hak ihlallerinin önlenmesi çerçevesinde önemli faaliyetlere imza atan CrossBorderJurists Derneği, bünyesinde kurduğu Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu çerçevesinde, hakim, savcı ve mahkeme kararları ile mağdur olmuş kişilerin başvurularını inceleyerek tespitlerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Dernek son vermiş olduğu kararlarda yöne önemli tespitlerde bulundu.

Derneğin sitesinde yayınladığı kararlar ile tespit ettiği yargı mensuplarının isimleri şöyle:

 

1-) BAŞVURUCU (60) KARARI

Karar Numarası: 2022/29
Karar Tarihi: 10.09.2022

 

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize başvuru yapılmış ve tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Sivas Cumhuriyet Savcısı- Fatih MURAT (153324)

Tutuklama Kararı/Adli Kontrol Veren Hakimlik:

 • Sivas Sulh Ceza Hakimliği– Mustafa KALIN (139745)

Tutuklamaya Kararı Veren Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Bylock kullanma iddiası

İDDİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • Bylock kullandığı iddiasına ilişkin polis tutanağı

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim ve Savcılar

 1. Hacı Atilla ÖNDER (34463)
 2. Tayfun GÜN (189937)
 3. Bülent Cem KOÇAK (97958)
 4. Mustafa SOPACI (174711)
 5. Nurdan SAKA (212128)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait 2017 yılına ait 4 ait ve 2018 yılına ait 3 adet olmak üzere toplam 7 adet karar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu, özel eğitim kurumlarda öğretmen olarak çalışmakta iken 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak ülke çapında başlatılan terör soruşturmaları kapsamında, kendisinin Bylock kullandığı iddiası ile hakkında Ankara Başsavcılığı tarafından “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması ile soruşturma başlatılmış, sonrasında soruşturma Sivas iline gönderilmiştir. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başvurucu gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Başvurucu aynı suçlama ile Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmıştır.

 

2-) BAŞVURUCU (59) KARARI

Karar Numarası: 2022/28

Karar Tarihi: 23.08.2022 

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize başvuru yapılmış ve tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Ankara Cumhuriyet Savcısı- Üzeyir KARAKÜLAH (41105)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tutuklama Talebi

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Ve/ya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

İDDİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin tanık sıfatıyla verdikleri ifadeler
 • HTS Kayıtları (Sabit kontorlü –ankesörlü-telefon görüşmeleri)

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Gökan GÜNAYDIN (119130)
 2. Adem KARATAŞ (125541)
 3. Edip Anıl KARAKAYA (215739)
 4. Şuayip ASLAN (40811)
 5. İbrahim TİMUR (124724)
 6. Mehmet YAYLA (218732)
 7. Şevkiye Beyza KAYA MERT (215792)
 8. Mustafa Kemal ÇATAK (107370)
 9. Mehmet Tevfik GERÇEK (125862)
 10. Oktay ALTUNIŞIK (174472)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait 2018 yılına ait 5 ait ve 2019 yılına ait 6 adet olmak üzere toplam 11 adet karar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak ülke çapında başlatılan terör soruştumaları kapsamında, kendisinin geçmiş yıllarda ankesörlü/kontörlü telefonlardan ardışık şekilde birçok kez arandığı yönünde tespit yapıldığı iddialarına istinaden Ankara Başsavcılığı tarafından, hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Bilahare gözaltına alınan başvurucu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedilmiş ve “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştır.

Başvurucu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır. Başvurucu yargılama süresince bir müddet tutuklu olarak yargılanmış ve ikinci duruşmada (09.05.2019’da) tutukluluk haline son verilerek, hakkında adli kontrol kararına hükmedilmiştir.

 

3-) BAŞVURUCU (58) KARARI

Karar Numarası: 2022/27
Karar Tarihi: 23.8.2022

 I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize başvuru yapılmış ve tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Ankara Savcısı- Cengiz Akgül (40320)

Tutuklama Kararı Veren Hâkim/lik:

 • Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği- Hâkim Ali Keleş (120718)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları
 • HTS ve ankesör kayıtları

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Veya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

 1. Cengiz Akgül (40320)
 2. Ali Keleş (120718)
 3. Hasan Demirtaş (101717)

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları
 • HTS ve ankesör kayıtları

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Ahmet Nazmi Alp (40304)
 2. İbrahim İlaslan (151328)
 3. Abdullah Fırat Gedik (122279)
 4. Hakan Aktaş (109692)
 5. Okay Koç (125163)
 6. Nihat Doğan (165829)
 7. Bahtiyar Çolak (40794)
 8. Yıldıray Kaya (104925)
 9. Harun Yaşar (139885)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait kararlar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken Ankara Başsavcılığı tarafından hakkında örgüt üyeliği suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Başvurucu Ankara Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ve yazılı talimatı sonrasında Ankara Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmış ve 4 gün süre ile gözaltında tutulmuştur. Gözaltı sonrasında başvurucu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve üzerine atılı suçlamadan tutuklanmıştır.

Başvurucu bir müddet tutuklu kaldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır.

 

4-) BAŞVURUCU (57) KARARI

Karar Numarası: 2022/26
Karar Tarihi: 22.07.2022

I.BAŞVURU KONUSU

Başvurucu Derneğimize başvuru yaparak tutukluluk süresince hakkında verilmiş mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesini, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesini ve bu kararları veren hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesini talep etmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Batman Başsavcısı Şenol TAŞKALE (42106),
 • Batman Savcısı Mahmut İREK (174431)

Tutuklama ve/ya Adli Kontrol Kararı Veren Hâkim/lik:

 • Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği- Hakim Ahmet DİŞBUDAK (151520)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları
 • Dini sohbete katılma

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları
 • Dini sohbete katılma

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Hâkim ve Savcılar

 1. Ahmet ÇETİNKAYA (165791)
 2. Ahmet DİŞBUDAK (151520)
 3. Ata Serdar DUMLUPINAR (125223)
 4. Eda ATEŞ KOÇANOĞLU (193693)
 5. Efnan DEMİRHAN ALSAN (193945)
 6. İlker YENER (196305)
 7. Mahmut İREK (174431)
 8. Mehmet Emin YALVAÇ (119211)
 9. Mehmet KILIÇ (174533)
 10. Murat MOR (150066)
 11. Nazmi Burak ÜNAL (194829)
 12. Nurullah EMLİK (171474)
 13. Özge YÜCE YAVUZ (190561)
 14. Seher NARİN YILDIZ (179331)
 15. Sema GÜNEY (196154)
 16. Sevay AKBULUT (195688)
 17. Yeşim YAHŞİ (149977)
 18. Yusuf KOLUKISA (192206)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait ibraz edilmiş 2016 yılına ait (4) adet, 2017 yılına ait (16), 2018 yılına ait (2) adet, 2019 yılına ait (3) adet  ve 2020 yılına ait (2) olmak olmak üzere toplam (27) karar/talep incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Öğrenci olduğu sırada Başvurucu, Gülen Hareketi’ne sempati duyduğu, dini sohbetlerine katıldığı gerekçesi ile tutuklanmış ve uzun süre tutuklu bırakılmış, sonrasında adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmiş ve yargılama sonrasında mahkum edilmiştir.

 

5-) BAŞVURUCU (56) KARARI

Karar Numarası: 2022/25
Karar Tarihi: 20.06.2022

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu Derneğimize başvuru yaparak tutukluluk süresince hakkında verilmiş mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesini, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesini ve bu kararları veren hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesini talep etmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 1. Boğazlıyan Başsavcısı (Murat DİLSİZ-104700)
 2. Yozgat Savcısı (Nebi ERKEN- 122321)

Tutuklama ve/ya Adli Kontrol Kararı Veren Hâkim/lik:

 1. Boğazlıyan Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Mustafa AKARSLAN– 193549)
 2. Kayseri Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Mehmet RAMAZANOĞLU– 165926)
 3. Kayseri Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Utku ÖZDEMİR– 118921)
 4. Yozgat Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim İbrahim HATİPOĞLU– 153241)
 5. Sungurlu Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Mustafa Alper KESİK– 171091)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Dershanede çalışma
 • Zaman Gazetesi aboneliği
 • Dini sohbet verme
 • MİT Bylock tespit raporu
 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • Dershanede çalışma
 • Zaman Gazetesi aboneliği
 • Dini sohbet verme
 • MİT Bylock tespit raporu
 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Hâkim ve Savcılar

 1. Ahmet ATAMAN (98107) (İddianameyi yazan savcı)
 2. Naim Babür ALAYBEYOĞLU (36039)
 3. Turgay ÇORAK (95033)
 4. Gözde GÜLDEREN YUMAK (194178)
 5. Hafize ŞENGÜL BULUT (194693)
 6. Yasin UĞURER (125127)
 7. Bekir YÜCEL (179714)
 8. Kübra SÖKER (199174)
 9. HÜSAMETTİN OTÇU (35296)
 10. YASİN ARSLAN (39858)
 11. OSMAN TONTA (40745)
 12. ABDURRAHMAN YALÇIN (101189)
 13. ALİ ERBIYIK (37162)
 14. Deniz GÜL (33453)
 15. Kaya Burak DUMLU (107625)
 16. Şeyma ERDOĞDU (211542)

İstinaf Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Ankara BAM 4. Ceza Dairesi Üyeleri

 1. Beytullah METİN (34206)
 2. Savaş ŞAHİNBAY (40150)
 3. Abdurrahman GÜN (40869)

Yargıtay Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren 16. Ceza Dairesi Üyeleri

 1. Eyüp YEŞİL (29951)
 2. Hakan YÜKSEL (35152)
 3. Mehmet ÖZTUNÇ (32201)
 4. Ali Nevzat AÇIKGÖZ (29867)
 5. Ergün ŞAHİN (39680)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait ibraz edilmiş 2017 yılına ait (21) adet ve 2018 yılına ait (9) adet, 2019 yılına ait (2) adet  olmak üzere toplam (32) karar/talep incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu özel bir kurumda öğretmen olarak görev yaparken terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmış, yargılamanın tüm safhasında uzun yıllar cezaevinde kalmıştır.

 

6-) BAŞVURUCU (55) KARARI

(Karar Numarası: 2022/24)

Karar Tarihi: 08.06.2022

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize müracaat edilerek tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kişisel bilgilerinin açıklanmasını istememiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

Tutuklama Kararı Veren Hakim/lik:

 • Kayseri 3. Sulh Ceza Hâkimliği

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklamalara Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Bylock tespit tutanağı

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Veya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

 1. Utku Özdemir (118921)
 2. Salih Kılıçdağı (39604)
 3. Ercan Yetkin (166004)

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede/Kovuşturmada Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • MİT Bylock tespit raporu

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Yasin İsmailoğulları (95095)
 2. Bayram Günaydın (211654)
 3. Esra Türüt (212321)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait kararlar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak Kayseri Başsavcılığı tarafından örgüt üyeliği suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Akabinde Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanmıştır.

Başvurucu bir müddet tutuklu kaldıktan sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır.

 

7-) BAŞVURUCU (54) KARARI
(Karar Numarası: 2022/23)

Karar Tarihi: 08.06.2022

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize başvuru yapılmış ve tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

Ankara Cumhuriyet Savcısı (Erdoğan GÜLEÇ 41104)

Tutuklama Kararı Veren Hâkim/lik:

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Hasan Demirtaş 101717)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tutuklama Talebi

  İDDİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin tanık sıfatıyla verdikleri ifadeleri
 • HTS Kayıtları (Sabit kontorlü –ankesörlü-telefon görüşmeleri)

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim ve Savcılar

 1. Fatih YILMAZ (122422)
 2. Bayram KANTIK (39559)
 3. İbrahim POLAT (97924)
 4. Mevlüt UÇAR (122486)
 5. Selçuk ÜLGER (107662)
 6. Şahin DURNAGÖL (215364)
 7. Mehmet TOKYÜREK (104873)
 8. Tahir BAYTAR (219586)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait 2019 yılına ait toplam 11 adet karar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak ülke çapında başlatılan terör soruşturmaları kapsamında, haklarında ayrı ceza soruşturmaları bulunan ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir kısım kişilerin tanık sıfatıyla verdikleri ifadelere istinaden Ankara Başsavcılığı tarafından, hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Bilahare gözaltına alınan başvurucu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedilmiş ve “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştır.

Başvurucu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır. Başvurucu yargılama süresince bir müddet tutuklu olarak yargılanmış ve ikinci duruşmada tutukluluk haline son verilerek, hakkında adli kontrol kararına hükmedilmiştir.

 

😎 BAŞVURUCU (53) KARARI

 (Karar Numarası: 2022/22)

Karar Tarihi:27.05.2022

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu Derneğimize başvuru yaparak tutukluluk süresince hakkında verilmiş mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesini, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesini ve bu kararları veren hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesini talep etmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Konya Savcısı (Muhammed YILDIZ-171517)
 • Konya Savcısı (Abdüsselam Furkan BARUTÇU- 211244)

Tutuklama ve/ya Adli Kontrol Kararı Veren Hâkim/lik:

 • Konya Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Hatice BARUTÇU– 211245) (Adli Kontrol)
 • Konya Sulh Ceza Hâkimliği (Hakim Ahmet YALDIZ– 212383) (Adli Kontrol)
 • Konya Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Ömer Faruk ÖZBEK– 120920) (Tutuklama)
 • Konya Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Hakan TAŞ– 212232) (Tutuklama)
 • Konya Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Ahmet Onur SOMUNCU– 174708) (Tutuklama)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • MİT Bylock tespit raporu
 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • MİT Bylock tespit raporu
 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Kararı veya Adli Kontrol Kararı Veren Hâkim ve Savcılar

 1. Muhammed YILDIZ (171517) (İddianameyi yazan savcı)
 2. Bayram ERCAN (107485)
 3. Merve YÜCEL (190565)
 4. Duygu MUTLU (215987)
 5. Özkan TAVUZ (101549)
 6. Selçuk BAYSAL (211279)
 7. Elif ÇAKICI ATMACA (215163)
 8. Bengisu AKBAŞ (219764)
 9. Osman AKBAŞ (195683)
 10. Yakup KAYA (194337)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait ibraz edilmiş 2019 yılında verilmiş (17) adet, 2020 yılına ait (4) adet karar/talep incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucunun Konya ilinde öğrenci olarak bulunduğu dönemde “cemaat evlerinde kalmak” ve “Bylock” kullanmak iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmış, bu soruşturma neticesinde gözaltına alınıp tutuklanmıştır.

 

9-) BAŞVURUCU (52) KARARI

(Karar Numarası: 2022/21)
Karar Tarihi: 10.05.2022

BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize başvuru yapılmış ve tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Tutuklama Kararı Veren Hâkim/lik:

 • Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tutuklama Talebi

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Veya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

 1. Fatih YILMAZ (122422)
 2. Mustafa ÖZOĞUL (124675)
 3. Eren ŞEN (217444)
 4. Mustafa ASEFLER (107382)
 5. Ramazan AYDOĞAN (121014)
 6. Sezer SÖYLEMEZ (40958)
 7. Uğur MUSLU (122275)
 8. Hasan İSHAK (194296)
 9. Ali İDE (174415)
 10. Ali KELEŞ (120718)

İDDİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • MİT Bylock tespit raporu
 • Kolluk kuvvetlerinin yakalama tutanağı

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Mustafa ASEFLER (107382)
 2. Gökan GÜNAYDIN (119130)
 3. Tuba BÜYÜKŞAHİN (125491)
 4. Şevkiye Beyza Kaya MERT (215792)
 5. Adem KARATAŞ (125541)
 6. Sinan ATAHAN (193783)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait 2020 yılına ait (33) adet ve 2020 yılına ait (1) adet olmak üzere toplam 34 adet karar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak ülke çapında başlatılan terör soruştumaları kapsamında, başvurucunun GSM hatları incelemelerine ve bir kısım tanık beyanlarına istinaden hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Bilahare gözaltına alınan başvurucu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedilmiş ve “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştır.

Başvurucu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır. Başvurucu soruşturma süresince tutuklu olarak kalmış ve dava açıldıktan sonra yapılan ilk duruşma da (13/01/2021 tarihinde) “yurtdışına çıkış yasağı” tedbiri ile tahliye edilmiş; bilahare de, 07/12/2021 tarihinde yapılan duruşmada başvurucunun beraatine hükmedilmiştir.

 

10-) BAŞVURUCU (51) KARARI

(Karar Numarası:2022/20)
Karar Tarihi: 10.5.2022 

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize müracaat edilerek tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını talep etmiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Ankara Cumhuriyet Savcılığı

Tutuklama Kararı Veren Hakim/lik:

 • Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklamalara Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Görevden uzaklaştırma belgesi

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Veya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

 1. Yıldırım Kemal Zöhre (107405) (İddianame)
 2. Şehnaz Apaydın (125511)

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede/Kovuşturmada Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • MİT Bylock tespit raporu
 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Abdullah Fırat Gedik (122279)
 2. Ahmet Nazmi Alp (40304)
 3. Akif Karakuş (39630)
 4. Ali Oğuz Şahin (37957)
 5. Bahtiyar Çolak (40794)
 6. Ergin Yılmaz (125635)
 7. Halit Kılıç (92540)
 8. İbrahim İlaslan (151328)
 9. Namık Genel (40991)
 10. Yıldıray Kaya (104925) 

         III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait kararlar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu kamu görevlisi olarak çalışmakta iken 15 Temmuz darbe gerekçe olarak kullanılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında örgüt üyeliği suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmış ve 4 gün süre ile gözaltında tutulmuştur. Gözaltı sonrasında başvurucu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanmıştır.

Başvurucu uzun süre tutuklu kaldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır.

 

11-) BAŞVURUCU (49) KARARI

Karar Numarası:2022/18
Karar Tarihi: 18.4.2022

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize müracaat edilerek tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı

Tutuklama Kararı Veren Hâkim/lik:

 • Şarkışla Sulh Ceza Hâkimliği

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklamalara Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Bylock tespit tutanağı
 • Bank Asya kayıtları
 • Tanık beyanları

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Veya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

 1. Mustafa Kalın (139745)
 2. Eray Erden (122504)
 3. Ferhat Ekinci (137388) (İddianame)

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

 1. İddianamede/Kovuşturmada Delil Olarak Kullanılan Veriler
 • Bank Asya hesap hareketleri
 • MİT Bylock tespit raporu
 • Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli anlatımları

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Alaadtin Akdere (40925)
 2. Bülent Cem Koçak (97958)
 3. Derda Gökmen (40752)
 4. Ferhat Koyuncu (139832)
 5. Hacı Atilla Önder (34463)
 6. Hulusi Gül (217381)
 7. Mehmet Duman (42957)
 8. Mustafa Sopacı (174711)
 9. Nurdan Çakmak (212128)
 10. Nurşen Hayran Işık (211717)
 11. Saliha Merve Sungun (212184)
 12. Sümeyra Doğru (194048)
 13. Tayfun Gün (189937)
 14. Tunç Cantaymaz (38315)

 III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi bir raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait kararlar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu kamu görevlisi olarak çalışmakta iken 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak Şarkışla Başsavcılığı tarafından hakkında örgüt üyeliği suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Akabinde Şarkışla Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmış ve sonrasında başvurucu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanmıştır.

Başvurucu uzun süre tutuklu kaldıktan sonra Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır.

KARARLARDA SOMUT VE HUKUKEN KABUL EDİLEBİLİR BİR DELİL BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN İNCELEME

Kurulumuza sunulan hâkimlik (veya mahkeme) kararları incelendiğinde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde tutuklamaya ilişkin şartların oluştuğuna dair kararı okuyan üçüncü kişiyi ikna edebilecek bir delil değerlendirilmesi yapılmadığı gibisadece kanunda yazılı ifadelerin tekrarıyla yetinildiği; kararda yer almayan ancak dosyada var olduğu düşünülebilecek delillerin hukukiliği noktasında bir değerlendirme ve inceleme yapılmadığı; başvurucunun itiraz ve tahliye talep dilekçelerinde öne sürdüğü hususların neden kabul edilmediği konusunda hiçbir değerlendirmeye yer verilmediği; AİHM’in 5. madde kapsamındaki içtihatlarında belirlenen delil ve delil değerlendirme kriterlerinin karşılanmadığı, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan hakların kullanımının geriye dönük ve ayrımcılık temelli olarak kişi aleyhine suçlama delili olarak kullanıldığı Kurulumuz tarafından gözlemlenmiştir.

KARARLARIN GEREKÇELİ OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA YAPILAN İNCELEME

Anayasa’nın 141. maddesi ile emredilen ve CMK’nın 34. maddesinde tekrarlanan ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınan, mahkeme ve hâkimlik kararlarının gerekçeli olması şartının karşılanmadığı;  sebep-sonuç ilişkisi tesis edilmediği, söz konusu kararlarda sadece yasa maddelerinde yer alan ölçütlerin tekrar edildiği, kararlarda bireyselleştirme yapılmadığı, ölçülülük-orantılılık-gereklilik gibi kıstasların karşılanmadığı, bu nedenle başvurucunun karara karşı etkin bir itiraz hakkı kullanmasının önlendiği görülmüştür.

Başvurucu aleyhine gerek tutuklama talep yazısı ve tutuklama kararında, gerek iddianamede ve gerekse tutuklama kararında gösterilen ve kullanılan bilgi ve belgelerin başvurucunun üzerine atılı ve tutuklanmasına dayanak olarak kullanılan silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını ispatlamaya, tutuklanmasını haklı ve makul göstermeye yeterli önem ve değerde olmadığı; bu verilerin yukarıda isimleri yazılı hâkim ve savcılar tarafından keyfi yorumlamaya tabi tutulup, bunlardan çıkartılması mümkün olmayacak önem ve ağırlıkta sübjektif sonuçlara varıldığı, varılan sonuçlar ile bunlara dayanak olarak kullanılan veriler arasında mantık ve hukuk ilkeleri ile uyumlu, üçüncü kişileri ikna edebilecek mahiyette bir bağlantı kurulmadığı Kurulumuzca gözlemlenmiştir.

Bu haliyle söz konusu kararların gerekçesiz olduğunun, başvurucunun evleviyetle “gerekçe hakkının” ihlal edildiğinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

KARARLARI VEREN HÂKİM VE SAVCILARIN TARAFSIZLIĞINA VE BAĞIMSIZLIĞINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

2014 sonrası Türk yargı sisteminin bağımsızlığına ve hakimlik-savcılık teminatına dair düzenlenen AB İlerleme RaporlarıBM Komite ve Komisyon KararlarıVenedik Komisyonu KararıAİHM içtihatlarıMEDEL ve diğer Avrupa hakim ve savcı örgütleri raporları, uluslararası insan hakları örgütleri rapor ve değerlendirmeleri birlikte incelendiğinde, yargının üzerinde siyasetin yoğun bir etkisinin olduğu, hakim ve savcıların atama, nakil ve yetkilendirilmelerinin şeffaf ve denetlenebilir olmadığı, iktidar aleyhine karar veren hakim ve savcıların görev yerlerinin değiştirildiği, haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı veya ihraçlarına karar verildiği; yapılan yasal düzenlemeler ile yargının işleyişine doğrudan müdahale edildiği, siyasi yönü bulunan soruşturma ve yargılamalarda AİHM içtihatları ile somutlaşan ve çerçevesi çizilen ilke ve usullere riayet edilmediği anlaşılmıştır.

Hukuka uygunluğu tartışmalı delillere dayalı olarak, gerekçesiz şekilde verilen tutuklama ve tutukluluk devam kararları ve bu kararlar neticesinde uzunca süre başvurucunun tutuklu kalması ile kararda yer verilen ön kabuller birlikte değerlendirildiğinde söz konusu yargı mensuplarının önyargılı, taraflı ve ayrımcılık temelli bir yaklaşım sergiledikleri konusunda tarafımızda kuvvetli bir şüphe oluşmuştur.

Verilen kararların ceza ve ceza yargılama hukukunun temel ilkelerine tamamen aykırı olduğu, karar veren hâkim ve savcıların verdikleri kararlarda başvurucuya atfedilen suçun yasal şartlarının oluşup oluşmadığına dair değerlendirmelerden ziyade, başvurucunun ideolojisini, dini görüşünü, ait olduğu sosyal grubu, ırkını ve/ya siyasi tercihlerini gözönüne aldığı, böylece yargıçların objektif ve sübjektif bağımsızlıklarını, savcıların ise tarafsızlıklarını kaybettikleri konusunda Kurulumuzda kanaat oluşmuştur.

IV. KARAR VERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN DEĞERLEDİRİLMESİ VE SONUÇ:

Başvurucunun talebi doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, söz konusu kararların uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde kabul edilen ilke ve gereklilikleri karşılamadığı, bu nedenle söz konusu kararların hukuken meşru ve kabul edilebilir, sonuç doğuracak nitelikte olmadıkları Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Yukarıda yer verilen gerekçeler ve kabule göre, soruşturma ve/ya yargılama aşamasında Başvurucunun tutuklanmasına ve/ya tutukluluğunun devamına karar veren hâkim ve savcıların muhtemel hukukî sorumlulukları Kurulumuzca aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Ceza Hukuku sorumluluğu:

Yukarıda isimleri yazılı yargı mensubu yargı mensupları hakkında, hukuka aykırı yöntemlerle, hukuken geçerli bir delil olmaksızın ve gerekçesiz tutuklama kararı vermek ve/ya devam ettirmek suretiyle TCK’nun 37. maddesi yollamasıyla TCK’nun 109/1; 109/2; 109/3-b,c; 109/4 maddelerine temas eden KİŞİYİ HÜRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU nedeniyle soruşturma yapılması gerektiği,

Adı geçen yargı mensuplarının, başvurucuya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu; siyasal saiklerle ve mağdurla birlikte toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlediklerine dair haklı nedenlerin bulunduğu gözönüne alındığında TCK’nun 77/1-d maddesine temas eden İNSANLIĞA KARŞI SUÇ bağlamında soruşturulmaları gerektiği,

Dosya bağlamında şartları oluştuğu takdirde adları geçen yargı mensuplarının;

 • Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK md. 116)
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (TCK md. 121)
 • Nefret ve ayırımcılık (TCK md. 122)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK md. 132)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK md. 134)
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK md. 136)
 • Verileri yok etmeme (TCK md. 138)
 • Resmî belgede sahtecilik (TCK md. 204)
 • Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK md. 206)
 • Görevi kötüye kullanma (TCK md. 257)
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK MAD md. DE 261)
 • Suç uydurma (TCK md. 271)
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs (TCK md. 277)
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK md. 281)
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK md. 288)

Suçlarından sorumlu olabilecekleri,

Disiplin Hukuku sorumluluğu:

Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyen yukarıda isimleri yazılı hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraçlarını konu alan bir disiplin soruşturması yapılması gerektiği,

Özel Hukuk sorumluluğu:

Başvurucunun uğradığı maddi ve manevi zararları bağlamında Devlet aleyhine ulusal ve uluslararası yargı mercileri nezdinde açılacak davalar sonucunda ödenmesi kuvvetle muhtemel tazminat miktarlarından yukarıda isimleri geçen hâkim ve savcıların rücuen sorumlu tutulmaları gerektiği,

Sonucuna varılmıştır.

Vardığımız sonuca, isimleri yazılı hâkim ve savcıların gıyabında varılmıştır.

Söz konusu yargı mensupları, kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla değerlendirmelerimize ve vardığımız sonuca itiraz etme hakkına sahiptirler.

Böyle bir itiraz gerçekleştiğinde, yapılan itirazı ve sunulan bilgi ve belgeler kamuoyu ile paylaşılacak ve yaptığımız değerlendirme ve tespitler yeniden gözden geçirilerek tamamen veya kısmen değiştirilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir