Archive

TOPLUM SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA HÂKİM

Hâkim yaşadığı toplumun hizmetkârıdır. Aralarında yaptıkları sözleşme uyarınca hâkim, tüm eylem, söylem ve işlemlerini “toplum” adına yapar. Toplumun aleyhine ve
Read More