Archive

İLAHİ FORMÜL- TEMİZLENMEK İCİN CENNETTEN KOVULMA

Allah; “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkartılacaksınız” (7/25) diyor Kutsal Kitabında. Muhatap alıp seslendiği varlık, insanlığın ilk numunesi
Read More