Musibette Gizli Hikmetler

3
705

Musibetzede başına gelen belaları doğru anlamlandırıp sonuçlar çıkarmada başlarda zorluk yaşayabilir. Bu tabii ve insanîdir. Dünyada, meydana gelen olaylar birbirlerine sebep-sonuç ilişkisi ile bağlıdır. Determinizmin kaideleri hepsine şamildir. Bu kaideler beş duyumuz ile algılayıp ifade edebildiklerimizdir. Metafizik âlemden kaynaklı tesirleri ve bunların hikmetlerini ancak inanç ve iman derecemiz doğrultusunda görüp hissedebiliriz. Ancak zahiren meydana gelen musibet sebepleri, insandan ya da doğadan kaynaklıdır; ilahî olanları bunlarla perdelidir.

Bela ve musibetlerin bir kısmı kişilerin hatalarının doğal bir neticesidir. Böylesi musibetler, sahibine hatasını anlama ve düzeltme hususunda bir fırsat sunar. Bu tür sıkıntılar kişiye adeta gizli bir el tarafından sunulan hediyelerdir; ya da paha biçilemez ikazlardır. Sonucu itibariyle muhatabını hatalardan arındırıp, daha iyiye yönelme fırsatını bünyesinde barındırırlar.

İnsanlar ilimleri, ahlakî seviyeleri ve sahip oldukları değerleriyle birer seviyeyi temsil ederler. Tecrübe edilen musibetler sahibine, sahip olduğu seviyeyi daha yükseğe çıkarma hususunda bir asansör vazifesi görmeyi teklif eder. Belaların, sıkıntıların, dertlerin aynasında, maddi ve manevi bünyesindeki yaraları veya noksanlıklarını görebilenler bunları iyileştirip tamamlayarak daha iyi bir konuma yükselebilirler.

Bu bakış açısıyla, bir yargı mensubu olarak, son yıllarda yaşadığım mağduriyetleri değerlendirdiğimde, sıkıntıların mürşidim, terbiyecim ve yol göstericim; kişisel ve mesleki hatalarımı fark etmemde rehberim; daha iyi bir birey, eş, baba ve hukukçu gayretimde pusulam olduklarını anladım.

Fark ettim ki musibet ya hata veya günahların bir cezası, ya bunların bir kefareti, ya da daha büyük nimetlere erişmek adına kaçırılmayacak birer fırsattır.

Şu anda cezaevindeyim. Suçlarımı biliyorum, yargılamamı yapıp cezamı kendim kestim ve burada onu infaz ediyorum. Çektiğim sıkıntılarımın geçmişte neden olduğum bireysel veya kamusal zararların bir karşılığı olamayacağını bilebilecek şuura sahibim.

Süresi dolup dışarı çıktığımda hem bedenen ve hem de ruhen özgür olacağım.

Çektiğim sıkıntılar karşılığında sayısız nimetlerle donatılmış olacağımı biliyorum.

Yine biliyorum ki elde edeceğim her bir güzellik yeni bir musibet zincirimin de başlangıcı olacak.

(Bu yazı 01.08.2018 tarihinde,
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki
esaretim sırasında kaleme alınmıştır)

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here